Zásady ochrany osobních údajů

Na základě a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů zpracováváme, shromažďujeme a používáme v souvislosti s organizací a realizací našich kurzů některé Vaše osobní údaje. Jedná se o titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mail, název firmy, IČ, adresa firmy a telefon. Tyto údaje získáváme prostřednictvím přihlašovacího formuláře na kurz a obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, které potřebujeme pro komunikaci při organizaci kurzu a vystavení certifikátu při jeho úspěšném absolvování. Během našich kurzů mohou být rovněž pořizovány audiovizuální záznamy Vaší osoby. Tyto záznamy jsou používány jednak pro dokladování a ověřování Vašich odborných schopností nabytých na kurzu a dále pro výukové a prezentační účely v rámci propagace našich kurzů na webových stránkách, sociálních sítích, odborných i laických přednáškách, konferencích, workshopech. Osobní údaje a tyto záznamy shromažďujeme v elektronické i v písemné podobě po dobu 10 let. Poté jsou zničeny nebo budete požádáni o obnovení souhlasu. Během této doby máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že Vaše osobní údaje nejsou vedeny správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o jejich opravu. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvních povinností.
Jmenuji se Veronika a takřka 20 let pracuji jako fyzioterapeut. Z toho již 10 let podnikám a vedu vlastní terapeutické a vzdělávací centrum Fyzio Beskyd s.r.o.
Mgr. Veronika Kristková
Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku.
Jubilejní 611/10, 741 01 Nový Jičín
IČO 67358551
DIČ CZ7956295215 (identifikovaná osoba)
bankovní spojení 254853556/0600
closebarsangle-down